Abinadi
    Footnotes
    Theme

    Abinadi

    Usa ka propeta nga Nephite diha sa Basahon ni Mormon.