Amahan, Mortal nga
    Footnotes
    Theme

    Amahan, Mortal nga

    Usa ka sagrado nga ngalan nga nagpasabut sa usa ka tawo kinsa ang nanganak o pinasubay sa balaod nagsagop og usa ka bata.