Gikauyonan sa Tanan
    Footnotes
    Theme

    Gikauyonan sa Tanan

    Ang baruganan diin ang mga sakop sa Simbahan mopaluyo niadto nga gitawag sa pag-alagad diha sa Simbahan ingon usab sa uban nga mga gimbut-an sa Simbahan nga nagkinahanglan sa ilang pagpaluyo, kasagaran gipakita pinaagi sa pagpataas sa tuo nga kamot.

    Si Jesukristo nagbarug diha sa ulohan sa iyang Simbahan. Pinaagi sa pagdasig sa Espiritu Santo, siya nagmando sa mga pangulo sa Simbahan diha sa mahinungdanon nga mga buhat ug mga paghukom. Bisan pa niana, ang tanan nga mga sakop sa Simbahan adunay katungod ug kahigayunan sa pagpaluyo o dili pagpaluyo sa mga buhat ug mga paghukom sa ilang mga pangulo.