Pag-alagad
    Footnotes
    Theme

    Pag-alagad

    Pag-amuma nga gihatag o buluhaton nga nahimo alang sa kaayohan sa Dios ug sa uban. Samtang kita nag-alagad sa uban, kita usab nag-alagad sa Dios.