Gukod, Pagpanggukod
    Footnotes
    Theme

    Gukod, Pagpanggukod

    Sa paghimo og kaguol o kasakit ngadto sa uban tungod sa ilang mga pagtuo o mga katilingbanon nga kahimtang; pagsamok ug pagdaug-daug.