Mortal, Pagka-mortal
    Footnotes
    Theme

    Mortal, Pagka-mortal

    Ang panahon sukad sa pagkatawo hangtud sa yutan-on nga kamatayon. Kini usahay gitawag og ang ikaduha nga kahimtang.