Kinadak-ang Silot
    Footnotes
    Theme

    Kinadak-ang Silot

    Ang silot pinaagi sa kamatayon alang sa usa ka krimen nga nabuhat, talagsaon nga gilambigit uban sa silot alang sa pagbuno.