Basahon sa Kinabuhi
    Footnotes
    Theme

    Basahon sa Kinabuhi

    Sa usa ka pagsabut ang Basahon sa Kinabuhi mao ang kinatibuk-an nga mga hunahuna ug mga lihok sa tawo—ang talaan sa iyang kinabuhi. Bisan pa niana, ang mga kasulatan usab nagpasabut nga usa ka langitnon nga talaan gitipigan sa matinud-anon, lakip sa ilang mga ngalan ug mga kasaysayan sa ilang matarung nga mga binuhatan.

    True