Pagsalig
    Footnotes
    Theme

    Pagsalig

    Pagsalig diha o pagbutang og pagsalig diha sa usa ka tawo o sa usa ka butang. Diha sa espirituhanon nga mga butang, ang pagsalig naglakip diha sa pagsalig sa Dios ug sa iyang Espiritu.