Kabubut-on
    Footnotes
    Theme

    Kabubut-on

    Ang kahanas ug kahigayunan nga gihatag sa Dios ngadto sa mga katawhan sa pagpili ug sa pagbuhat alang sa ilang mga kaugalingon.