Lemuel
    Footnotes
    Theme

    Lemuel

    Diha sa Basahon ni Mormon, ang ikaduhang anak nga lalaki ni Lehi ug usa sa mga magulang nga lalaki ni Nephi. Siya miduyog kang Laman aron sa pagsupak kang Nephi.

    True