Moroni, Kapitan
    Footnotes
    Theme

    Moroni, Kapitan

    Diha sa Basahon ni Mormon, usa ka matarung nga Nephite nga kumandante sa militar kinsa nagpuyo sa mga 100 B.C.