Betania
    Footnotes
    Theme

    Betania

    Usa ka balangay diin si Jesukristo mipuyo sa panahon sa katapusan nga semana sa iyang kinabuhi sa yuta (Mat. 21:17; Mar. 11:11). Nahimutang sa habagatan-silangan nga bungtod sa Bungtod sa mga Oliba, Betania ang pinuy-anan ni Lazaro, Maria ug Marta (Juan 11:1–46; 12:1).