Publikano
    Footnotes
    Theme

    Publikano

    Sa karaan nga Roma, usa ka tigpaningil sa buhis alang sa panggamhanan. Ang mga Publikano sa kinatibuk- an gikasilagan sa mga Judeo. Pipila sa mga publikano madasigon nga midawat sa ebanghelyo (Mat. 9:9–10; Luc. 19:2–8).