Aaron, Igsoon nga Lalaki ni Moises
    Footnotes
    Theme

    Aaron, Igsoon nga Lalaki ni Moises

    Diha sa Daang Tugon, usa ka anak nga lalaki ni Amram ug Jocabed, sa tribo ni Levi (Ex. 6:16–20); ang magulang nga lalaki ni Moises (Ex. 7:7).