Moronihah, Anak nga Lalaki ni Kapitan Moroni
    Footnotes
    Theme

    Moronihah, Anak nga Lalaki ni Kapitan Moroni

    Usa ka matarung nga kumandante nga Nephite diha sa Basahon ni Mormon (mga 60 B.C.).