Cesar
    Footnotes
    Theme

    Cesar

    Diha sa Bag-ong Tugon, ang ulohan diin ang pipila sa mga emperador nga Romano nailhan. Kini mao ang gigamit diha sa mga kasulatan ingon nga usa ka simbolo sa kalibutanon nga panggamhanan o gahum.