Panagway
    Footnotes
    Theme

    Panagway

    Ang kinatibuk-an nga panagway sa nawong sa usa ka tawo, diin sa kasagaran aninag sa espirituhanon nga kinaiya ug kahimtang sa hunahuna.