Solomon
    Footnotes
    Theme

    Solomon

    Diha sa Daang Tugon, usa ka anak nga lalaki ni David ug Bathsheba (2 Sam. 12:24). Si Solomon sa usa ka higayon usa ka hari sa Israel.

    True