Ginoo sa mga Panon
    Footnotes
    Theme

    Ginoo sa mga Panon

    Ang lain nga ngalan alang ni Jesukristo. Siya naghari ibabaw sa mga panon sa langit ug sa yuta ug nangulo sa mga matarung batok sa mga dautan (D&P 29:9; 121:23).

    True