Manunubos
    Footnotes
    Theme

    Manunubos

    Si Jesukristo mao ang gamhanan nga Manunubos sa katawhan tungod kay siya, pinaagi sa iyang pag-ula, mibayad sa bili sa mga sala sa katawhan ug mihimo sa pagkabanhaw sa tanan nga mga katawhan.