Gomorra
    Footnotes
    Theme

    Gomorra

    Diha sa Daang Tugon, usa ka dautan nga dakbayan nga gilaglag sa Ginoo (Gen. 19:12–29).