Dalila
    Footnotes
    Theme

    Dalila

    Usa ka Filistehanon nga babaye diha sa Daang Tugon kinsa milimbong ug mibudhi ni Samson (Mag. 16).

    True