Debora
    Footnotes
    Theme

    Debora

    Diha sa Daang Tugon, usa ka babaye nga propeta kinsa mihukom sa Israel ug miawhag ni Barac batok sa mga Canaanhon (Mag. 4). Ang awit ni Debora ug Barak misaulog sa kaluwasan sa Israel gikan sa pagkaulipon (Mag. 5).