Áp Ra Ham
  Footnotes
  Theme

  Áp Ra Ham

  Con trai của Tha Rê, sinh ở U Rơ thuộc xứ Canh Đê (STKý 11:26, 31; 17:5). Một vị tiên tri của Chúa, người mà Chúa đã lập các giao ước vĩnh cửu, qua các giao ước này mọi dân tộc trên thế gian đều được phước. Áp Ra Ham lúc khởi đầu được gọi là Áp Ram.

  Sách Áp Ra Ham

  Các biên sử cổ xưa do Áp Ra Ham viết ra đã trở thành vật sở hữu của Giáo Hội vào năm 1835. Các biên sử này và một số xác chết ướp khô được tìm thấy trong các hầm mộ người Ai Cập bởi Antonio Lebolo, là người đã truyền lại những vật này cho Michael Chandler. Chandler đã đem đi trưng bày ở Hoa Kỳ năm 1835. Một vài người bạn của Joseph Smith đã mua các biên sử này từ Chandler và đem cho vị Tiên Tri là người đã dịch ra. Một vài biên sử này ngày nay được tìm thấy trong Trân Châu Vô Giá.

  Chương 1 ghi lại những kinh nghiệm của Áp Ra Ham ở U Rơ thuộc xứ Canh Đê, là nơi mà các tăng tế tà ác đã định giết ông để làm lễ tế thần. Chương 2 kể lại cuộc hành trình của ông đến xứ Ca Na An. Chúa hiện đến cùng ông và lập giao ước với ông. Chương 3 ghi lại rằng Áp Ra Ham trông thấy vũ trụ và sự liên hệ giữa các tinh tú trên trời. Các chương 4–5 là một thiên ký thuật khác về sự Sáng Tạo.

  Dòng dõi của Áp Ra Ham

  Những ai, qua sự tuân theo các luật pháp và các giáo lễ của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, nhận được những lời hứa và giao ước mà Thượng Đế đã lập ra cho Áp Ra Ham. Người nam và người nữ đều có thể nhận được những phước lành này nếu họ đích thực là dòng dõi của Áp Ra Ham, hoặc nếu họ được thừa nhận vào gia đình ông bằng cách chấp nhận phúc âm và chịu phép báp têm. (GLTi 3:26–29; 4:1–7; GLGƯ 84:33–34; 103:17; 132:30–32; ARHam 2:9–11). Các hậu duệ chính tông của Áp Ra Ham có thể bị mất đi những phước lành của mình qua sự bất tuân (RôMa 4:13; 9:6–8).