Nê Bu Cát Nết Sa
    Footnotes
    Theme

    Nê Bu Cát Nết Sa

    Trong Cựu Ước, vua Ba Bi Lôn (604–561 trước T.C.), chinh phục Giu Đa (2 Vua 24:1–4) và vây thành Giê Ru Sa Lem (2 Vua 24:10–11). Tiên tri Lê Hi được truyền lệnh phải trốn khỏi Giê Ru Sa Lem vào khoảng năm 600 trước T.C. để tránh bị bắt tù đày qua Ba Bi Lôn (1 NêPhi 1:4–13) khi Nê Bu Cát Nết Sa bắt tù đày Vua Sê Đê Kia và dân chúng (2 Vua 25:1, 8–16, 20–22). Đa Ni Ên cắt nghĩa chiêm bao của Nê Bu Cát Nết Sa (ĐNÊn 2; 4).