Làm Chứng
    Footnotes
    Theme

    Làm Chứng

    Làm chứng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh; long trọng tuyên bố về lẽ thật căn cứ vào sự hiểu biết hay niềm tin riêng của một người.