Bất Chính, Bất Công
    Footnotes
    Theme

    Bất Chính, Bất Công

    Tà ác, bất công; những người không yêu mến Thượng Đế hay những sự việc của Thượng Đế và không tán trợ mục đích của Ngài.