Bội Giáo
  Footnotes
  Theme

  Bội Giáo

  Từ bỏ lẽ thật bởi cá nhân, Giáo Hội, hay toàn dân tộc.

  Sự bội giáo tổng quát

  Sự bội giáo của giáo hội Ky Tô Giáo lúc xưa