Bọn Cướp Ga Đi An Tôn
    Footnotes
    Theme

    Bọn Cướp Ga Đi An Tôn

    Trong Sách Mặc Môn, một bọn cướp do một người Nê Phi tàn ác tên là Ga Đi An Tôn thành lập. Tổ chức của chúng được căn cứ vào sự bí mật và những lời thề nguyền của Sa Tan.