Mác
  Footnotes
  Theme

  Mác

  Trong Kinh Tân Ước, Giăng Mác là con trai của Ma Ri, là người sống ở Giê Ru Sa Lem (CVCSĐ 12:12); ông cũng có thể là anh em chú bác (hay là cháu) của Ba Na Ba (CLSe 4:10). Ông đi với Phao Lô và Ba Na Ba từ Giê Ru Sa Lem trong cuộc hành trình truyền giáo lần thứ nhất của họ, và để họ ở lại Bẹt Giê (CVCSĐ 12:25; 13:5, 13). Về sau ông đi theo Ba Na Ba đến đảo Chíp Rơ (CVCSĐ 15:37–39). Ông ở với Phao Lô tại La Mã (CLSe 4:10; PLMôn 1:24), và ông ở với Phi E Rơ tại Ba Bi Lôn (có lẽ ở La Mã) (1 PERơ 5:13). Cuối cùng, ông ở với Ti Mô Thê tại Ê Phê Sô (2 TMThê 4:11).

  Sách Phúc Âm của Mác

  Sách thứ nhì trong Tân Ước. Sách phúc âm của Mác có lẽ được viết ra dưới sự hướng dẫn của Phi E Rơ. Mục đích của ông là để diễn tả Chúa là Vị Nam Tử của Thượng Đế sống và hành động giữa loài người. Mác diễn tả ấn tượng mà Chúa Giê Su đã để lại cho những người bàng quan thấy được sự nhiệt thành và lòng khiêm nhu của Ngài. Người ta nói rằng sau khi Phi E Rơ qua đời, Mác đã viếng thăm Ai Cập, tổ chức Giáo Hội ở A Léc Xan Tri, và đã tử vì đạo.

  Để có một bản liệt kê về những sự kiện trong cuộc đời của Đấng Cứu Rỗi được mô tả trong Sách Phúc Âm của Mác, hãy xem Sự Hòa Hợp của Các Sách Phúc Âm trong phụ lục.