Ly Dị
    Footnotes
    Theme

    Ly Dị

    Sự chấm dứt một cuộc hôn nhân qua thẩm quyền của luật pháp dân sự hay luật pháp của giáo hội. Theo Tân Ước, Thượng Đế cho phép sự ly dị trong một vài trường hợp vì sự chai đá con tim của dân chúng; tuy nhiên, như Chúa Giê Su đã giảng dạy, “từ ban đầu không có như vậy” (MTƠ 19:3–12). Nói chung, thánh thư khuyên không nên có sự ly dị và khuyên vợ chồng phải yêu thương nhau trong sự ngay chính, (1 CRTô 7:10–12; GLGƯ 42:22).