Ganh Tị
    Footnotes
    Theme

    Ganh Tị

    Theo thánh thư, ham muốn một cái gì đó thuộc về người khác là điều sai lầm.