Khiêm Nhường, Khiêm Tốn
    Footnotes
    Theme

    Khiêm Nhường, Khiêm Tốn

    Làm cho nhu mì và dễ dạy, hay điều kiện của việc nhu mì và dễ dạy. Sự khiêm nhường gồm có việc thừa nhận sự lệ thuộc của chúng ta vào Thượng Đế và mong muốn làm theo ý muốn của Ngài.