Ghét
    Footnotes
    Theme

    Ghét

    Ghét là không ưa một người nào hay một điều gì đó.