Kiên Trì
    Footnotes
    Theme

    Kiên Trì

    Giữ vững lời cam kết sống trung tín theo các điều giáo lệnh của Thượng Đế bất chấp sự cám dỗ, chống đối và nghịch cảnh.