Thanh Sạch và Không Thanh Sạch
    Footnotes
    Theme

    Thanh Sạch và Không Thanh Sạch

    Trong Cựu Ước, Chúa tiết lộ cho Môi Se và những người dân Y Sơ Ra Ên thời xưa biết rằng chỉ có một số thức ăn được coi là thanh sạch, hay nói một cách khác, là thích hợp để ăn. Sự phân biệt mà dân Y Sơ Ra Ên dùng để thẩm định giữa thức ăn thanh sạch và thức ăn không thanh sạch đã có một ảnh hưởng lớn lao đến đời sống tôn giáo và xã hội của họ. Một số thú vật, chim chóc và cá được coi là thanh sạch và có thể ăn được, trái lại có một số khác không thanh sạch và bị cấm (LVKý 11; PTLLKý 14:3–20). Một số người mắc bệnh cũng được coi là không thanh sạch.

    Về ý nghĩa thuộc linh, được thanh sạch là được thoát khỏi tội lỗi và những ham muốn đầy tội lỗi. Trong ý nghĩa này nó được dùng để diễn tả một người có tiết hạnh và một tấm lòng thanh khiết (TThiên 24:4). Dân giao ước của Thượng Đế luôn luôn có những lời giáo huấn đặc biệt để được thanh sạch (3 NêPhi 20:41; GLGƯ 38:42; 133:5).