Gian Kỳ
    Footnotes
    Theme

    Gian Kỳ

    Một gian kỳ phúc âm là một giai đoạn mà trong đó Chúa có ít nhất một tôi tớ được ban cho thẩm quyền trên thế gian nắm giữ các chìa khóa của thánh chức tư tế.

    A Đam, Hê Nóc, Nô Ê, Áp Ra Ham, Môi Se, Chúa Giê Su Ky Tô, Joseph Smith, và những người khác, mỗi người đã bắt đầu một gian kỳ phúc âm mới. Khi Chúa tổ chức một gian kỳ, phúc âm lại được tiết lộ trong một cách thức mới mẻ để cho dân chúng thuộc gian kỳ đó không phải tùy thuộc vào những gian kỳ trong quá khứ về sự hiểu biết kế hoạch cứu rỗi. Gian kỳ do Joseph Smith bắt đầu được gọi là “gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn.”