Cám Dỗ
    Footnotes
    Theme

    Cám Dỗ

    Sự thử thách khả năng của một người để lựa chọn điều thiện thay vì điều ác; sự lôi cuốn theo tội lỗi và đi theo Sa Tan thay vì theo Thượng Đế.