Tiên Tri, Nữ
    Footnotes
    Theme

    Tiên Tri, Nữ

    Một người phụ nữ đã nhận được chứng ngôn về Chúa Giê Su và thụ hưởng tinh thần mặc khải. Nữ tiên tri không nắm giữ chức tư tế hay các chìa khóa của chức tư tế. Mặc dù chỉ có một số ít phụ nữ trong thánh thư được gọi là nữ tiên tri, nhưng nhiều người đã nói tiên tri, chẳng hạn như Rê Be Ca, An Ne, Ê Li Sa Bét và Ma Ri.