Đến
    Footnotes
    Theme

    Đến

    Trong thánh thư, thường có nghĩa là tới gần một người nào đó bằng cách noi theo hay tuân theo như trong câu: “hãy đến cùng Đấng Ky Tô để được toàn thiện trong Ngài” (MRNi 10:32).