Sinh Ra Lần Nữa, Được Thượng Đế Sinh Ra
    Footnotes
    Theme

    Sinh Ra Lần Nữa, Được Thượng Đế Sinh Ra

    Có được Thánh Linh của Chúa tạo ra một sự thay đổi lớn lao trong lòng của một người ngõ hầu người ấy không còn ham muốn làm điều ác nữa mà chỉ ham muốn tìm kiếm những sự việc của Thượng Đế.