Ân Điển
    Footnotes
    Theme

    Ân Điển

    Quyền năng làm cho có khả năng từ Thượng Đế để giúp cho những người nam và những người nữ có thể nhận được những phước lành trong cuộc sống này và đạt được cuộc sống vĩnh cửu và sự tôn cao sau khi họ đã sử dụng đức tin, hối cải, và cố gắng hết sức mình để tuân giữ các giáo lệnh. Sự giúp đỡ hay sức mạnh thiêng liêng như vậy được ban cho loài người qua lòng thương xót và tình thương yêu của Thượng Đế. Mọi người trần thế đều phải cần có ân điển thiêng liêng vì Sự Sa Ngã của A Đam và cũng vì sự yếu đuối của loài người.