Ca Thương, Sách
    Footnotes
    Theme

    Ca Thương, Sách

    Một cuốn sách trong Cựu Ước, do Giê Rê Mi viết. Đây là một sưu tập các bài thơ hay bài hát về sự đau khổ vì sự sụp đổ của Giê Ru Sa Lem và dân tộc Y Sơ Ra Ên. Sách được viết ra sau sự sụp đổ của thành phố này vào khoảng năm 586 trước T.C.