Phi Lê Môn
    Footnotes
    Theme

    Phi Lê Môn

    Một người Ky Tô Hữu trong Tân Ước là chủ của kẻ nô lệ có tên là Ô Nê Sim, là người đã bỏ trốn đi và gia nhập với Phao Lô. Phao Lô gửi Ô Nê Sim trả lại cho Phi Lê Môn cùng với bức thư xin Phi Lê Môn tha thứ cho người nô lệ này.