Jackson, Tỉnh Hạt, Missouri (Hoa Kỳ)
    Footnotes
    Theme

    Jackson, Tỉnh Hạt, Missouri (Hoa Kỳ)

    Nơi quy tụ của các Thánh Hữu trong những ngày sau cùng; nghĩa là, trung tâm mà nơi đó họ sẽ thiết lập Tân Giê Ru Sa Lem (GLGƯ 57–58; 82; 101:69–71; 105:28).