Fayette, New York (Hoa Kỳ)
    Footnotes
    Theme

    Fayette, New York (Hoa Kỳ)

    Nông trường do Peter Whitmer Sr. làm chủ là nơi mà nhiều điều mặc khải đã được ban cho Tiên Tri Joseph Smith, Jr. Tại đây Giáo Hội được tổ chức vào ngày 6 tháng Tư năm 1830, và tiếng nói của Chúa được nghe đến (GLGƯ 128:20).