Gia Rết, Anh của
    Footnotes
    Theme

    Gia Rết, Anh của

    Một vị tiên tri trong Sách Mặc Môn. Ông và em của ông lập lên dân tộc Gia Rết khi họ dẫn một nhóm người từ Tháp Ba Bên đến vùng đất hứa ở tây bán cầu (ÊThe 1–6). Ông là một người có đức tin rất lớn lao đến đỗi ông được đối diện nói chuyện cùng Chúa (GLGƯ 17:1). Câu chuyện của ông được ghi chép trong sách Ê The.