Vinh Quang Thượng Thiên
    Footnotes
    Theme

    Vinh Quang Thượng Thiên

    Mức độ cao nhất trong ba mức độ vinh quang mà con người có thể đạt được sau cuộc sống này. Tại đây những người ngay chính sẽ sống trong chốn hiện diện của Đức Chúa Cha và Con của Ngài là Chúa Giê Su Ky Tô.