Si Ru
    Footnotes
    Theme

    Si Ru

    Trong Kinh Thánh Cựu Ước, Vua Phe Rơ Sơ là người đã làm ứng nghiệm lời tiên tri của Ê Sai (2 SửKý 36:22–23; ÊSai 44:28; 45:1) bằng cách cho phép dân Do Thái được trở về Giê Ru Sa Lem để tái thiết đền thờ, do đó đã chấm dứt một phần sự tù đày của họ ở Ba Bi Lôn. Lời tiên tri của Ê Sai được tiên đoán vào khoảng 180 năm trước khi vua Si Ru có hành động này.